Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Νέα Ακρόπολη στη Λάρισα: προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης

Λάρισα:  προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης


Τα μέλη της Νέας Ακρόπολης στη Λάρισα συγκέντρωσαν τρόφιμα και ρούχα για το κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης αποδεικνύοντας τον εθελοντισμό στην πράξη!

Νέα Ακρόπολη στη Λάρισα:  προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης
Νέα Ακρόπολη στη Λάρισα:  προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης

Specials