Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: "Be an idealist - Inspire volunteers"

...αν μάθεις να ΕΙΣΑΙ τότε θα μπορείς ΤΑ ΠΑΝΤΑ...

TI EINAI?
Πρόκειται για ένα σεμινάριο, που με βιωματικό τρόπο επιχειρεί να αφυπνίσει τις αξίες του γνήσιου Εθελοντισμού ως τη φυσική έκφραση γενναιοδωρίας και υπηρεσίας στην κοινωνία που υιοθετεί κάθε πραγματικός ιδεαλιστής.

ΓΙΑΤΙ?
- Ένας νέος και καλύτερος κόσμος θα υπάρξει μόνο αν υπάρξει ένας νέος και καλύτερος άνθρωπος
Και ο καλύτερος άνθρωπος θα γεννηθεί όταν θα μπορέσει να απελευθερώσει το εσωτερικό του δυναμικό που είναι οι αρετές του

- Ο Εθελοντισμός είναι το εργαλείο με το οποίο σφυρηλατείται το μέλλον, ο νέος και καλύτερος κόσμος. Είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να ζούμε και να εφαρμόζουμε αυτό που πιστεύουμε

- Αν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε σήμερα, αυτό είναι η εξυγίανση της νοοτροπίας μας και η καλλιέργεια της ελπίδας για την βελτίωση του κόσμου μας

ΠΟΙΟΣ?

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Νέα Ακρόπολη. Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός που βρίσκεται σε περισσότερες από 55 χώρες και συγκεντρώνει πάνω από 15.000 ενεργά μέλη, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες φίλους που ασχολούνται με τρεις τομείς:
- Την Φιλοσοφία που απελευθερώνει τον Ανθρωπο,
-Τον Εθελοντισμό που ενώνει τις κοινωνίες για την πραγμάτωση κοινών στόχων
- Τον Πολιτισμό που βελτιώνει τον κόσμο
Τα τρία αυτά πεδία δράσης της Νέας Ακρόπολης βασίζονται στο προσωπικό παράδειγμα, τη συμμετοχή
και την κοινωνική προσφορά. Αποβλέπουν στην πολιτισμική και πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου
καθώς και στην αναβίωση του Εθελοντισμού στο σύγχρονο κόσμο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - Upcoming Events