Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe


Εθελοντές της Νέας Ακρόπολης στην Λάρισα, ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για μια ανθρώπινη, καθαρή και αειφόρο πόλη, συμμετέχοντας ενεργά στην ευρωπαϊκή εθελοντική δράση «Lets clean up Let’s clean up Europe που στη χώρα μας συντονίζεται από την HELMEPA.


Φωτογραφίες από τη δράση, Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe

Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe
Νεα Ακροπολη Λάρισας και Εθελοντισμός - Let’s clean up Europe